Sponzori


erb SNV


Folklórny súbor ČAČINA Tlačiť E-mail

Folklórny súbor Čačina pôsobí pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi od roku 1972.


V súbore pracuje v priemere až 40 mladých ľudí v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. Vo svojom repertuári interprétujú členovia súboru tance, spevy a hudbu hlavne regiónu Spiša, susedného Šariša, Zemplína a cigánske tance a spevy.

Folklórny súbor Čačina svojou systematickou prácou od svojho vzniku si vybudoval významné postavenie medzi súbormi v našom regióne, čo ho predurčilo reprezentovať na mnohých súťažných a nesúťažných festivaloch nielen na domácich pódiách, ale aj v zahraničí.

Naše tradície, zvyky a folklór súbor úspešne prezentoval vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku,

Grécku, Holandsku, Belgicku, Anglicku, Turecku, Poľsku,Lotyšsku, Rusku a susednom Česku. V skúšobni súboru v Kultúrnom dome Mier visia mnohé diplomy a ceny z festivalov, ktoré dokumentujú vysokú úroveň ale i nadšenie členov súboru zanietených pre folklór. Významnou mierou súbor prispieva svojimi vystúpeniami na úrovni mesta a regiónu pri nadväzovaní kultúrnych a hospodárskych stykov, pri rôznych významných podujatiach medzinárodného

významu.

V roku 2012 súbor úspešne reprezentoval na medzinárodnom festivale

v Šanghaji v Číne a v roku 2013 na Medzinárodnom festivale v Kurdistane.


Umeleckým vedúcim je Ing.Jozef Kozák, ved.hudobnej zložky Bc.Vlado Kubáň, ved. speváckej skupiny je Zuzka Duračinská,org. vedúcou súboru je Magdaléna Kráľová.SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Curriculum of the group: ČAČINA ( SLOVAKIA )


Spiš  ( Spish) belongs to the counties – typical , functioning over the centuries, self-governing regions of Slovakia and former the Hungarian Empire, being proud of the natural beauties, educational level and culture and having a unique complex of historical and artistic monuments, especially from the Gothic period.

Spiš is known predominantly by ist beautiful nature. We speak not only about the river valleys, but also about the hills and monuments.

Many of them are national parks. The High Tatras full of mysterious peaks, waterfalls and lakes, The National Park Pieniny with the Dunajec river and fantastic rocks and unique gorges of the National Park Slovak Paradise.

Spiš is known also by ist outstanding collection of historical and artistic monuments, and this not only due to their number and density of appearance, but mainly thanks to their extraordinary value. Precious monuments can be found in almost every village. Spiš has also monuments inscribed in the U.N.E.S.C.O.

History of the region has started in the 13th century, when the first written documents were found, but the area was  inhabited thousands years earlier. The area was inhabited by the Neanderthal man.  Many findings prove a dense habitation of the region Spiš within the Bronze Age. Celtic people had their settlement on the hill, where nowadays the Spiš Castle stands. During  the Middle Ages the Spiš was flourishing. Not only the international trade, but also the bellfoundry in Spišská Nová Ves was very known, as well as distinguished noble families who lived here.

Folk ensemble ČAČINA registered under Town Cultural Center Spišska Nova Ves wos founded in 1972.

There are 40 young people in dance, singers and music roles registered. It´s members represents dances, songs and music mainly from region Spish, Sharish, Zemplin and Gypsy songs from east Slovakia. In each dance choreography and vocal performance original costume typical for different regions are used. Čačina has built a significant position among the other ensemles, representing in the competitive Slovak and foreign festivals. Čačina has successfully represented our folklore in France, Germany, Italy, Greece, Holland, Belgium, England, Turkey, Poland, Russia, China,Hungary and in the neighboring Czek Republic, where they won many awards.Čačina v Číne


  

Famózny úspech dosiahol náš folklórny súbor Čačina v ďalekom čínskom meste Šanghaj. Už úvodná prezentácia v rámci týždenného programu na slávnostnej recepcii generálneho konzula SR Pavla Sýkorčina ohúrila diplomatov a čínskych hostí – Čačina brilantne zahrala nielen slovenskú, ale aj čínsku hymnu.Z ďalších vystúpení mal najvyššiu sledovanosť otvárací ceremoniál Šanghajského turistického festivalu, ktorý v uliciach najväčšieho čínskeho mesta naživo sledovalo 400-tisíc ľudí a pri televíznych obrazovkách až neuveriteľných 200 miliónov divákov! Mnohí z nich ešte donedávna Slovensko nepoznali, vďaka temperamentnému východoslovenskému folklóru už dnes pre nich nie sme neznámou krajinou. Ocenili to i naši diplomati, ktorí pripravujú podmienky našej spolupráce s touto ekonomickou veľmocou. Čačinárov potešilo vyhodnotenie nášho súboru v prvej trojici z tridsiatich prezentovaných skupín, no tiež spontánny záujem a prejavy sympatií obyvateľov mesta. Čačina v jubilejnom 40. roku svojej existencie výrazne zviditeľnila nielen náš región, ale predovšetkým Slovenskú republiku nie je dôležité, aký veľký je národ, ale aké srdce v ňom bije,“ povedal pri vyhodnocovaní festivalu predseda organizačného výboru na našu adresu. Cesta Čačiny do Číny sa uskutočnila na pozvanie mesta Šanghaj a vďaka podpore viacerých subjektov, bez nároku na náš

mestský rozpočet.

 

Nábor členov

FS Čačina pozýva

všetkých milovníkov folklóru do svojich radov.
Viac sa dozviete na
jozef_kozak@post.sk
alebo na tel. čísle
0910 781 286

Ponúkame program na:

- svadby

- dedinské folklórne
  slávnosti

- oslavy

- jubileá